رادیوگرافی پانورامیک OPG :

این رادیوگرافی متداول ترین مورد درخواستی دندانپزشکان در مراکز تشخیصی است. دراین رادیوگرافی که با چرخش منبع اشعه و دتکتور در اطراف سر بیمار تهیه میشود, نمای کلی از هردو فک…

ادامه نوشته

Cone Beam Computed Tomography (CBCT):

سی بی سی تی :

ظاهر فیزیکی دستگاه مشابه دستگاه پانورامیک است.اما این دستگاه دارای دتکتور بسیار متفاوت ونیز  نوع تابش اشعه متفاوت با دستگاه پانورامیک می باشد.

در این تکنیک از اشعه به شکلconeبرای تابش به فک استفاده می شود که با توجه به نوع دتکتور و نرم افزار مورد استفاده, اطلاعات آناتومیک سه بعدی از دندانها, فک و صورت در اختیار پزشک قرار میدهد.اما با توجه به اینکه فقط یکبار بصورت مخروطی به بیمار می تابد دوز دریافتی بیمار بسیار کمتر از CTscan پزشکی می باشد.

ادامه نوشته

رادیوگرافی بایت وینگ(Bitewing):

در این رادیوگرافی که بصورت داخل دهانی تهیه می شود,  سنسور با استفاده از نگهدارنده مخصوص این رادیوگرافی , به نحوی داخل دهان قرار میگیرد که تاج دندانهای فک بالا و پایین بصورت همزمان در رادیوگرافی تصویر شود.این تکنیک که به تغییر زاویه …

ادامه نوشته

رادیو گرافی پری اپیکال (Preiapical):
در این رادیوگرافی که بصورت داخل دهانی انجام می شود, بالاترین وضوح از نظر مشاهده نسج دندان, ریشه ها, استخوان اطراف ,بافتهای نگهدارنده دندان و نیز ضایعات دندانی و فکی وجود دارد.
در این مرکز رادیو گرافی های پری اپیکال با استفاده از sensorهای دیجیتالی که کاهش قابل ملاحظه ای در مقایسه با فیلم رادیوگرافی از نظردوز تابشی به بیمار دارند و نیز با استفاده از

ادامه نوشته

لترال سفالومتری :

ازاین رادیوگرافی که از نیم رخ بیمار تهیه می شود برای بررسی وضعیت فک بالاوپایین نسبت به یکدیگر, وضعیت قرارگیری دندانهای قدامی نسبت به فک,  ارتباط بین نسج نرم واستخوانهای صورت و درنتیجه تشخیص ناهنجاری های دندانی – اسکلتی قبل وحین درمان ارتودنسی استفاده می شود. برای تهیه این رادیوگرافی سر بیمار در وضعیت نیم رخ بین تیوب …

ادامه نوشته

رادیو گرافی اکلوزال ( OCCLUSAL):

این رادیو گرافی نیز بصورت داخل دهانی وبا سنسور بزرگتری تهیه می شود و تقریبا عمود بر زاویه تهیه رادیو گرافی های داخل دهانی است و وضعیت دندانهارا از نمای بالابه پایین (سطح جونده)…

ادامه نوشته