لترال سفالومتری :

ازاین رادیوگرافی که از نیم رخ بیمار تهیه می شود برای بررسی وضعیت فک بالاوپایین نسبت به یکدیگر, وضعیت قرارگیری دندانهای قدامی نسبت به فک,  ارتباط بین نسج نرم واستخوانهای صورت و درنتیجه تشخیص ناهنجاری های دندانی – اسکلتی قبل وحین درمان ارتودنسی استفاده می شود. برای تهیه این رادیوگرافی سر بیمار در وضعیت نیم رخ بین تیوب وsensor قرارمی گیرد و خط فرانکفورت به موازات افق تنظیم می شود. دندانهای خلفی باید کاملا روی هم بوده و لب ها در حالت آزاد باشند.

Tracing یا آنالیز سفالومتری :

رادیوگرافی سفالومتری در واقع تصویر دوبعدی از یک شی سه بعدی است که بخش های قرینه در تصویر روی هم قرار  گرفته اند.  برای بررسی وضعیت دندانی و اسکلتی و ارتباط آنها باهم  , نقاط مشخصی روی رادیو گرافی تعیین شده و زوایای حاصله در نمای لترال سفالومتری اندازه گیری شده وبا میزان استاندارد براساس سن و جنس فک مقایسه می گردند. نتایج حاصله در تشخیص و طرح درمان متخصص ارتودنسی بسیار حائز اهمیت است .

در این مرکز به منظور تسریع در روند تشخیص و طرح درمان بیماران ارتودنسی, با بهره گیری از بروزترین نرم افزارهای موجود آنالیز سفالومتری بصورت کاملا اتوماتیک انجام شده و در اختیار بیماران قرار می گیرد.

جهت انجام لترال سفالومتری در کرج می توانید به مرکز رادیولوژی فک و صورت البرز مراجعه نمائید.