> دانستنی های رادیوگرافی دهان، فک و صورت

رادیوگرافی دندان عقل

رادیوگرافی دندان عقل

دندان عقل شایعترین دندان نهفته درفک است و اخرین دندانی است که رویش میابد بهمین دلیل اغلب فضای رویشی کافی ندارد و نهفتگی, تغییرزاویه دندان ومجاورت باعصب دندانی درفک پایین

رادیوگرافی در دوران بارداری

رادیوگرافی در دوران بارداری

در زمان بارداری ممکن است در موارد خاصی نیاز به تشخیص توسط رادیوگرافی ضروری باشد. در رادیوگرافیهای دهان ودندان, در صورتیکه مادر از بارداری خود اطلاع نداشته باشد و تحت

حفاظت در برابر اشعه

حفاظت در برابر تابش اشعه رادیولوژی

  براساس قوانین انجمن حفاظت در برابراشعه ایران وجهان, تهیه رادیوگرافی های موردنیاز بیمار باید با استفاده از کمترین میزان تشعشع در کنار بالا بودن کارایی تشخیص یا درمانی رادیوگرافی

رادیوگرافی برای درمان ارتودنسی

رادیوگرافی برای درمان ارتودنسی

در تشخیص و طرح  درمان ناهنجاریهای دندانی – اسکلتی , متخصص ارتودنسی نیاز به روابط فکی و دندانی با استفاده از رادیوگرافی های مناسب دارد.این رادیوگرافیها بطور روتین شامل یک