رادیوگرافی در دوران بارداری

رادیوگرافی در دوران بارداری

فهرست مطالب

در زمان بارداری ممکن است در موارد خاصی نیاز به تشخیص توسط رادیوگرافی ضروری باشد.
در رادیوگرافی های دهان ودندان, در صورتیکه مادر از بارداری خود اطلاع نداشته باشد و تحت تصویر برداری قرار بگیرد, در اغلب موارد میزان اشعه دریافتی به حدی ناچیز است که موجود آسیب نمی گردد.اما برای حفظ آرامش و رعایت اصول اولیه حفاظت, اولا تاحدممکن از اکسپوز بیمار به اشعهx در دوران بارداری خودداری می شود. دوما, درصورت وجود موارد اورژانسی, تهیه رادیوگرافی با پوشیدن روپوش سربی و حفاظت کامل بلامانع است.

در سه ماه اول بارداری که سیستم عصبی مرکزی جنین در حال شکل گیری است, این حساسیت بیشتر است لذا انجام رادیوگرافی با رعایت اصول حفاظت به سه ماه دوم بارداری موکول می گردد.
رادیوگرافی بارداری در کرج
رادیولوژی البرز با استفاده از تمامی اصول ایمنی در جهت رعایت سلامت جنین شما اقدام به انجام امور رادیوگرافی بارداری در کرج می نماید.