مرکز تخصصی رادیولوژی دهان فک و صورت البرز ارائه دهنده کلیه خدمات رادیوگرافی دیجیتال دندان فک و صورت با بهره گیری از کامل ترین دستگاه های رادیوگرافی دیجیتال می باشد.

این مرکز با اعمال دقت نظر خاص در خصوص کیفیت رادیوگرافی ها سعی در ارائه بهترین کیفیت در خدمات رادیوگرافی را دارد .

مشاهده عکس بیماران

برخی از خدمات ما

درباره ما

مرکز تخصصی رادیولوژی دهان فک و صورت البرز ارائه دهنده کلیه خدمات رادیوگرافی دیجیتال دندان فک و صورت با بهره گیری از کامل ترین دستگاه های رادیوگرافی دیجیتال می باشد.

این مرکز با اعمال دقت نظر خاص در خصوص کیفیت رادیوگرافی ها سعی در ارائه بهترین کیفیت  در خدمات رادیوگرافی را دارد .

خدمات رادیوگرافی قابل ارائه در مرکز تخصصی رادیولوژی دهان فک و صورت البرز:

setare رادیو گرافی پانورامیک
setare پری اپیکال با تکنیک parallel
setare بایت وینگ
setare اکلوزال
setare کلیه رادیوگرافی های جمجمه
setare رادیوگرافی از مفاصل گیجگاهی-فکی (TMJ)
setare سی تی اسکن دندان ، فک ، صورت (CBCT)