رادیوگرافی دندان عقل

رادیوگرافی دندان عقل

فهرست مطالب

رادیوگرافی دندان عقل به منظور بررسی وضعیت دندان عقل در دهان صورت می گیرد. برای دستیابی به نتایج قابل پیش بینی برای کشیدن دندان عقل، لازم است جراح دهان و دندان از ابزارها و روش های تشخیصی مناسب برای این منظور  استفاده  که برای کشیدن دندان عقل، این ابزار تشخیصی تصویربرداری پانورامیک (Panorex) است.

 

دندان عقل شایعترین دندان نهفته درفک است و اخرین دندانی است که رویش میابد بهمین دلیل اغلب فضای رویشی کافی ندارد و نهفتگی, تغییرزاویه دندان ومجاورت باعصب دندانی درفک پایین , مجاورت به سینوس فکی در فک بالا , در این دندان شایع تر است .

اشعه ایکس منظم (پری اپیکال یا بایت وینگ) برای دندان عقل کافی نیست زیرا تصویر کاملی را در اختیار جراح قرار نمی دهد. اشعه ایکس دندان استاندارد میدان دید محدودی دارد و بنابراین به ندرت دندان عقل را به طور کامل نشان می دهد. از سوی دیگر، عکس پانوراما، نمای کاملی از فک و دندان ها را فراهم می کند. پانورکس دندان ها و ریشه ها و مراحل رشد آنها را نشان می دهد. همچنین ارتباط آنها با دندان های مجاور، سینوس ها و کانال های عصبی را نشان می دهد. پانورکس جراحان را قادر می سازد تا به طور دقیق تشخیص داده، برنامه ریزی و درمان ایمن کشیدن دندان عقل را انجام دهند.

به منظور بررسی وضعیت نهفتگی دندانهای عقل در فک بالا و پایین معمولا یک رادیوگرافی پانورامیک در خواست میشود ولی برای بررسی وضعیت ریشه ها , مجاورت آناتومیک و درگیری آنها و نیز تحلیل ریشه دندانهای مجاور در اثر فشار رویش دندان عقل ناگزیر به تهیه اسکن سه بعدی دندان یا سی بی سی تی هستیم .

 

در بیمارانی که دندان عقل نهفته عمیقی دارند، یا زمانی که شواهدی از پاتولوژی های دهان مانند کیست فک وجود دارد، سی تی اسکن دندان ممکن است علاوه بر پانورکس توصیه شود.

این به جراح دهان کمک می کند تا موقعیت دندان ها، اندازه نقص های مربوطه و نزدیکی ساختارهای حیاتی مانند سینوس ها یا اعصاب را ارزیابی کند.

با دانستن اینکه دندان ها ممکن است موقعیت خود را تغییر دهند یا دچار تغییرات پاتولوژیک شوند، انجام تصویربرداری پانورکس در بازه زمانی حداکثر شش ماه قبل از انجام عمل ضروری است که این امر تضمین کننده یک کار تشخیصی با کیفیت و نتایج قابل پیش بینی جراحی است.

عمل‌های مبتنی بر اشعه ایکس غیرتشخیصی می‌تواند منجر به عوارض زیادی و نتایج ضعیف شود.