چرا باید رادیوگرافی های دندان و فک و صورت در مراکز تخصصی انجام شود؟

مراکز تخصصی فک و صورت از دستگاه ها و تجهیزات بروز رادیولوژی استفاده می کنند که کاهش دوز تابشی به بیمار از موارد مهم رعایت شده در انهاست.

این مراکز به صورت سالیانه کنترل کیفی دستگاهها را توسط سازمان انرژی اتمی انجام میدهند که حداقل تابش به بیمار و حداکثر کارایی دستگاهها در انها به دقت کنترل می شود.همینطور در این مراکز حداکثر حفاظت در برابر اشعه از بیمار بسته به نوع رادیو گرافی تجویز شده انجام می شود. فرد مسئول در این مرکز ،دندانپزشک متخصص رادیولوژی فک و صورت میباشد،لذا از نظر کیفیت، رادیوگرافی تهیه شده حداکثر تلاش برای کمک به تشخیص مشکلات دندانی و فکی انجام خواهد شد.