تشخیص پوسیدگی‌های دندانی با رادیوگرافی

رادیوگرافی برای تشخیص پوسیدگی‌های دندانی

فهرست مطالب

رادیوگرافی های  دندانی , شایع ترین شیوه تشخیص پوسیدگی های دندانی در کنار معاینه کامل دندانها می باشند. برخی از پوسیدگی ها در سطوح جونده رخ می دهند, که در حین معاینه دندانپزشکی قابل رو یت می باشند . ولی اغلب پوسیدگیها در نواحی تماس بین دندانی رخ می دهند, که در معاینه روتین مشخص نیستند . این پوسیدگی ها در صورت گسترش باعث تخریب نسج دندانی ,  در گیری عصب دندانی,  شکستن تاج دندان و مشکلات دیگر می شوند, لذا تشخیص زود هنگام آنها اهمیت بالایی دارد.

دقیق ترین رادیوگرافی در تشخیص پوسیدگیهای بین دندانی,  رادیوگرافی بایت وینگ (BITEWING) می باشد که بصورت داخل دهانی و معمولا در چهار کلیشه برای دو طرف تجویز می گردد.

همچنین برای بررسی وضعیت ریشه دندانهایی که پوسیدگی وسیعی دارند و نیز بررسی شکل کانال های عصبی, رادیوگرافی پری اپیکال (Peri apical) از نواحی خاص ممکن است درخواست شود.